User Tools

Site Tools


fordprog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fordprog [2020/01/09 08:32]
deva
fordprog [2020/02/17 13:19] (current)
deva
Line 1: Line 1:
-==== Fordítóprogramok ​===== +==== Fordítóprogramok (régi BSc tanterv szerinti kifutó ​tárgy) =====
- +
-<color red>​Figyelem!</​color>​ Az óraütközéseket [[fordprog:​orautkozes|ezen az űrlapon]] kérem jelezni! +
- +
-//​Tananyag://​ Az órák anyagai és letölthető diasorozatok [[fporak|itt érhetők el]]. +
- +
-//​Feladatgyűjtemény://​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​feladatgyujtemeny.pdf|letölthető]] +
- +
-//A tárgy célja//, hogy a hallgatók megismerjék a fordítóprogramokkal kapcsolatos alapfogalmakat és megszerezzék a fordítóprogramok írásához szükséges gyakorlati ismereteket. A félév során egy egyszerű programozási nyelv fordítóprogramját kell elkészíteni. Az előadás a szükséges algoritmusokat és módszereket mutatja be, a gyakorlat pedig segítséget ad a szoftverkörnyezet és az előadás anyagának készségszintű elsajátításához. +
- +
-=== Követelmények === +
- +
-== Nappali tagozat == +
- +
-A gyakorlati jegy megszerzéséhez a gyakorlatvezető által kihirdetendő papíros zárthelyiket kell megírni és legalább két beadandó feladatra helyes megoldást kell leadni. A félév végi pótzárthelyin azok pótolhatják a hiányzó vagy sikertelen zárthelyi dolgozatokat,​ akik a beadandókkal kapcsolatos követelményt teljesítették. A gyakorlati jegy a beadandók minőségétől is függhet. A tárgyból vizsgázni legalább elégséges gyakorlati jeggyel lehet. +
- +
-== Esti tagozat == +
- +
-A szorgalmi időszakban legalább két beadandó feladatra kell helyes megoldást beküldeni, ez a vizsgára jelentkezés előfeltétele. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik korábbi félévben teljesítették a beadandókra vonatkozó követelményt. Nekik is ajánlott azonban az adott félévben kiírt beadandók elkészítése ​(vagy a mintamegoldások alapos tanulmányozása) a vizsgára készülés részeként.  +
- +
-== Vizsga (nappali és esti tagozat) == +
- +
-A vizsga két részből áll: néhány, a tárgy ​lényegét érintő kérdésre kell írásban válaszolni,​ ezután a félév során elkészített fordítóprogramot kell megadott módon továbbfejleszteni gépteremben. +
- +
-Részletes információ a vizsgáról és letölthető minta-kérdéssor [[fordprog:​vizsga|itt található]]. +
- +
-=== Beadandó feladatok === +
- +
-  * A megvalósítandó programozási nyelv leírása [[fordprog:​plang2019|itt elérhető]]. +
-  * Feladatok:​ +
-    - [[fordprog:​bead1|lexikális elemző]] +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ október 7. (hétfőéjfél +
-      * javítások határideje:​ október 14. (hétfő) éjfél +
-      * <color green>​Mintamegoldás</​color>​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​1-lexikalis.zip|letölthető]]. +
-    - [[fordprog:​bead2|szintaktikus elemző]] +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ november 4. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ november 11. (hétfő) éjfél  +
-      * <color green>​Mintamegoldás</​color>​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​2-szintaktikus.zip|letölthető]]. +
-    - [[fordprog:​bead3|szemantikus elemző]] +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ november 25. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ december 2. (hétfő) éjfél +
-      * <color green>​Mintamegoldás</​color>​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​3-szemantikus.zip|letölthető]]. +
-    - [[fordprog:​bead4|kódgenerátor]] +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ december 16. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ január 6. (hétfő) éjfél +
-      * <color green>​Mintamegoldás</​color>​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​4-kodgen.zip|letölthető]]. +
-==Szoftverkörnyezet ​=== +
- +
-  * Lexikális elemző generátor: **flex** +
-    * [[https://​github.com/​westes/​flex/​releases|letöltés]] +
-    * [[http://​dinosaur.compilertools.net/​flex/​index.html|dokumentáció]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​lexikalis-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​flex-tutorial.pdf|tutorial]] +
-  * Szintaktikus elemző generátor: **bisonc++** +
-    * [[http://​sourceforge.net/​project/​showfiles.php?​group_id=129936|letöltés]] +
-    * [[http://​bisoncpp.sourceforge.net/​bisonc++.html|dokumentáció]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​szintaktikus-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​bisoncpp-tutorial.pdf|tutorial]] +
-  * Szemantikus elemzés: +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​szemantikus.hu.html|segédanyag]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​szemantikus-pelda.zip|példaprogram]] +
-  * Kódgenerálás:​ +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​14-kodgen-handout.pdf|segédanyag]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​kodgen-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​www.nasm.us/​xdoc/​2.09.10/​html/​nasmdoc0.html|NASM dokumentáció]] +
-    * [[http://​www.jegerlehner.ch/​intel/​IntelCodeTable.pdf|Assembly kódtáblázat]] +
- +
-Megfelelő verziószámú //flex// és //​bisonc++//​ programok érhetőek el a //​pandora.inf.elte.hu//​ szerveren. Otthoni gépekre számos linux disztribúció alatt csomagból is telepíthetőek,​ de ügyelni kell rá, hogy a //​bisonc++//​ verziószáma azonos legyen a pandora szerveren lévővel. ​+
  
 +A tárgy előadója és szervezője a 2020. tavaszi félévben Nagy Sára tanárnő. További információk a kurzushoz tartozó Canvas oldalon találhatók. ​
fordprog.txt · Last modified: 2020/02/17 13:19 by deva