User Tools

Site Tools


fordprog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fordprog [2019/09/11 11:30]
deva
fordprog [2020/02/17 13:19] (current)
deva
Line 1: Line 1:
-==== Fordítóprogramok ​===== +==== Fordítóprogramok (régi BSc tanterv szerinti kifutó ​tárgy) =====
- +
-<color red>​Figyelem!</​color>​ Az óraütközéseket [[fordprog:​orautkozes|ezen az űrlapon]] kérem jelezni! +
- +
-//​Tananyag://​ Az órák anyagai és letölthető diasorozatok [[fporak|itt érhetők el]]. +
- +
-//​Feladatgyűjtemény://​ [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​feladatgyujtemeny.pdf|letölthető]] +
- +
-//A tárgy célja//, hogy a hallgatók megismerjék a fordítóprogramokkal kapcsolatos alapfogalmakat és megszerezzék a fordítóprogramok írásához szükséges gyakorlati ismereteket. A félév során egy egyszerű programozási nyelv fordítóprogramját kell elkészíteni. Az előadás a szükséges algoritmusokat és módszereket mutatja be, a gyakorlat pedig segítséget ad a szoftverkörnyezet és az előadás anyagának készségszintű elsajátításához. +
- +
-=== Követelmények === +
- +
-== Nappali tagozat == +
- +
-A gyakorlati jegy megszerzéséhez a gyakorlatvezető által kihirdetendő papíros zárthelyiket kell megírni és legalább két beadandó feladatra helyes megoldást kell leadni. A félév végi pótzárthelyin azok pótolhatják a hiányzó vagy sikertelen zárthelyi dolgozatokat,​ akik a beadandókkal kapcsolatos követelményt teljesítették. A gyakorlati jegy a beadandók minőségétől is függhet. A tárgyból vizsgázni legalább elégséges gyakorlati jeggyel lehet. +
- +
-== Esti tagozat == +
- +
-A szorgalmi időszakban legalább két beadandó feladatra kell helyes megoldást beküldeni, ez a vizsgára jelentkezés előfeltétele. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik korábbi félévben teljesítették a beadandókra vonatkozó követelményt. Nekik is ajánlott azonban az adott félévben kiírt beadandók elkészítése ​(vagy a mintamegoldások alapos tanulmányozása) a vizsgára készülés részeként.  +
- +
-== Vizsga (nappali és esti tagozat) == +
- +
-A vizsga két részből áll: néhány, a tárgy ​lényegét érintő kérdésre kell írásban válaszolni,​ ezután a félév során elkészített fordítóprogramot kell megadott módon továbbfejleszteni gépteremben. +
- +
-Részletes információ a vizsgáról és letölthető minta-kérdéssor [[fordprog:​vizsga|itt található]]. +
- +
-=== Beadandó feladatok === +
- +
-  * A megvalósítandó programozási nyelv leírása hamarosan elérhető lesz. +
-  * Feladatok:​ +
-    - lexikális elemző +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ október 7. (hétfőéjfél +
-      * javítások határideje:​ október 14. (hétfő) éjfél +
-    - szintaktikus elemző +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ november 4. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ november 11. (hétfő) éjfél  +
-    - szemantikus elemző +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ november 25. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ december 2. (hétfő) éjfél +
-    - kódgenerátor +
-      * első értékelhető megoldás határideje:​ december 16. (hétfő) éjfél +
-      * javítások határideje:​ december 20. (péntek) éjfél +
- +
-==Szoftverkörnyezet ​=== +
- +
-  * Lexikális elemző generátor: **flex** +
-    * [[https://​github.com/​westes/​flex/​releases|letöltés]] +
-    * [[http://​dinosaur.compilertools.net/​flex/​index.html|dokumentáció]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​lexikalis-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​flex-tutorial.pdf|tutorial]] +
-  * Szintaktikus elemző generátor: **bisonc++** +
-    * [[http://​sourceforge.net/​project/​showfiles.php?​group_id=129936|letöltés]] +
-    * [[http://​bisoncpp.sourceforge.net/​bisonc++.html|dokumentáció]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​szintaktikus-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​bisoncpp-tutorial.pdf|tutorial]] +
-  * Szemantikus elemzés: +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​szemantikus.hu.html|segédanyag]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​szemantikus-pelda.zip|példaprogram]] +
-  * Kódgenerálás:​ +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​14-kodgen-handout.pdf|segédanyag]] +
-    * [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​kodgen-pelda.zip|példaprogram]] +
-    * [[http://​www.nasm.us/​xdoc/​2.09.10/​html/​nasmdoc0.html|NASM dokumentáció]] +
-    * [[http://​www.jegerlehner.ch/​intel/​IntelCodeTable.pdf|Assembly kódtáblázat]] +
- +
-Megfelelő verziószámú //flex// és //​bisonc++//​ programok érhetőek el a //​pandora.inf.elte.hu//​ szerveren. Otthoni gépekre számos linux disztribúció alatt csomagból is telepíthetőek,​ de ügyelni kell rá, hogy a //​bisonc++//​ verziószáma azonos legyen a pandora szerveren lévővel. ​+
  
 +A tárgy előadója és szervezője a 2020. tavaszi félévben Nagy Sára tanárnő. További információk a kurzushoz tartozó Canvas oldalon találhatók. ​
fordprog.1568194228.txt.gz · Last modified: 2019/09/11 11:30 by deva