User Tools

Site Tools


fordprog:abap2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fordprog:abap2018 [2018/06/01 09:48]
deva
fordprog:abap2018 [2020/02/17 08:40] (current)
deva old revision restored (2018/03/05 17:09)
Line 76: Line 76:
   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.
   * Olvasás: A ''​READ''​ ''​TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)   * Olvasás: A ''​READ''​ ''​TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)
-  * Írás: A ''​WRITE'' ​kifejezés ​''​.'' ​utasítás ​a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)+  * Írás: A ''​WRITE'' ​utasítás ​''​.''​ a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
   * Aritmetika:   * Aritmetika:
     * ''​ADD''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​     * ''​ADD''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​
fordprog/abap2018.txt · Last modified: 2020/02/17 08:40 by deva