User Tools

Site Tools


fordprog:abap2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
fordprog:abap2018 [2018/03/05 17:09]
deva
fordprog:abap2018 [2018/06/01 09:48]
deva
Line 76: Line 76:
   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.
   * Olvasás: A ''​READ''​ ''​TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)   * Olvasás: A ''​READ''​ ''​TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)
-  * Írás: A ''​WRITE'' ​utasítás ​''​.''​ a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)+  * Írás: A ''​WRITE'' ​kifejezés ​''​.'' ​utasítás ​a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
   * Aritmetika:   * Aritmetika:
     * ''​ADD''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​     * ''​ADD''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​
fordprog/abap2018.txt · Last modified: 2020/02/17 08:40 by deva