User Tools

Site Tools


fordprog:abap2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fordprog:abap2018 [2018/02/19 16:38]
deva created
fordprog:abap2018 [2020/02/17 08:40] (current)
deva old revision restored (2018/03/05 17:09)
Line 43: Line 43:
 === Azonosítók === === Azonosítók ===
  
-A változók nevei, illetve a program neve az angol ábécé kisbetűiből,​ nagybetűiből és számjegyekbőlállhatnak, és betűvel kell kezdődniük.+A változók nevei, illetve a program neve az angol ábécé kisbetűiből,​ nagybetűiből és számjegyekből állhatnak, és betűvel kell kezdődniük.
  
 === Típusok === === Típusok ===
Line 52: Line 52:
 === Megjegyzések === === Megjegyzések ===
  
-A sor elején álló ''​*''​ karakterektől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges ​pontján ​előfordulhatnaka fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.+A sor elején álló ''​*''​ karakterektől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges ​sorában ​előfordulhatnak ​(de csak sor elején). A fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.
  
 === A program felépítése === === A program felépítése ===
Line 75: Line 75:
    
   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.   * Értékadás:​ ''​MOVE''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.''​ alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.
-  * Olvasás: A ''​READ TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)+  * Olvasás: A ''​READ''​ ''​TO''​ változó ''​.''​ utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása:​ meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)
   * Írás: A ''​WRITE''​ utasítás ''​.''​ a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)   * Írás: A ''​WRITE''​ utasítás ''​.''​ a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása:​ meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
   * Aritmetika:   * Aritmetika:
Line 82: Line 82:
     * ''​MULTIPLY''​ változó ''​BY''​ kifejezés ''​.''​     * ''​MULTIPLY''​ változó ''​BY''​ kifejezés ''​.''​
     * ''​DIVIDE''​ változó ''​BY''​ kifejezés ''​.''​     * ''​DIVIDE''​ változó ''​BY''​ kifejezés ''​.''​
-    * ''​MOD''​ változó ''​BY''​ kifejezés ''​TO''​ változó ''​.'' ​ 
   * Ciklus: ''​WHILE''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDWHILE''​ ''​.''​   * Ciklus: ''​WHILE''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDWHILE''​ ''​.''​
     * A feltétel logikai kifejezés, és a ciklus belsejében legalább egy utasításnak kell lennie. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.     * A feltétel logikai kifejezés, és a ciklus belsejében legalább egy utasításnak kell lennie. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.
Line 88: Line 87:
     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDIF''​ ''​.''​     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDIF''​ ''​.''​
     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSE''​ ''​.''​ utasitasok ''​ENDIF''​ ''​.''​     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSE''​ ''​.''​ utasitasok ''​ENDIF''​ ''​.''​
-    * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSEIF''​ ''​.''​ utasitasok ... ''​ENDIF''​ ''​.''​+    * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSEIF'' ​feltétel ​''​.''​ utasitasok ... ''​ENDIF''​ ''​.''​
     * A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. Az ''​IF''​ ágból pontosan egy van, ami az első ág. ''​ELSEIF''​ ágból akárhány lehet. Az ''​ELSE''​ ág nem kötelező, legfeljebb egy lehet belőle, és ha van, akkor az az utolsó ág. A megszokott módon működik.     * A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. Az ''​IF''​ ágból pontosan egy van, ami az első ág. ''​ELSEIF''​ ágból akárhány lehet. Az ''​ELSE''​ ág nem kötelező, legfeljebb egy lehet belőle, és ha van, akkor az az utolsó ág. A megszokott módon működik.
  
fordprog/abap2018.1519054692.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 16:38 by deva