User Tools

Site Tools


fordprog:abap2018

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fordprog:abap2018 [2018/03/05 17:00]
deva
fordprog:abap2018 [2020/02/17 08:40] (current)
deva old revision restored (2018/03/05 17:09)
Line 87: Line 87:
     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDIF''​ ''​.''​     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ENDIF''​ ''​.''​
     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSE''​ ''​.''​ utasitasok ''​ENDIF''​ ''​.''​     * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSE''​ ''​.''​ utasitasok ''​ENDIF''​ ''​.''​
-    * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSEIF''​ ''​.''​ utasitasok ... ''​ENDIF''​ ''​.''​+    * ''​IF''​ feltétel ''​.''​ utasítások ''​ELSEIF'' ​feltétel ​''​.''​ utasitasok ... ''​ENDIF''​ ''​.''​
     * A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. Az ''​IF''​ ágból pontosan egy van, ami az első ág. ''​ELSEIF''​ ágból akárhány lehet. Az ''​ELSE''​ ág nem kötelező, legfeljebb egy lehet belőle, és ha van, akkor az az utolsó ág. A megszokott módon működik.     * A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. Az ''​IF''​ ágból pontosan egy van, ami az első ág. ''​ELSEIF''​ ágból akárhány lehet. Az ''​ELSE''​ ág nem kötelező, legfeljebb egy lehet belőle, és ha van, akkor az az utolsó ág. A megszokott módon működik.
  
fordprog/abap2018.1520265651.txt.gz · Last modified: 2018/03/05 17:00 by deva