User Tools

Site Tools


fordprog:cpp2016

A beadandóhoz használandó programozási nyelv leírása (C++, 2016 ősz)

A félév során az alábbi programozási nyelvhez kell fordítóprogramot írni flex és bisonc++ segítségével.

A nyelv a C++ erősen leegyszerűsített változata.

Az alábbi példaprogram a bemeneten kapott nemnegatív egész szám legkisebb valódi osztóját számolja ki.

Tesztfájlok letölthetőek!

// A legkisebb valodi oszto meghatarozasa.
int main()
{
 unsigned a;
 unsigned i;
 unsigned oszto;
 bool vanoszto;
 cin >> a;
 vanoszto = false;
 i = 2;
 while( !vanoszto && i < a )
 {
  if( a % i == 0 )
  {
   vanoszto = true;
   oszto = i;
  }
  i = i+1;
 }
 if( vanoszto )
 {
  cout << vanoszto;
  cout << oszto;
 }
 else
 {
  cout << vanoszto;
 }
}

A nyelv definíciója

Karakterek

A forrásfájlok a következő ASCII karaktereket tartalmazhatják:

 • az angol abc kis és nagybetűi
 • számjegyek (0-9)
 • (){}+-*/%<>!&|=_;
 • szóköz, tab, sorvége

Minden más karakter esetén hibajelzést kell adnia a fordítónak, kivéve megjegyzések belsejében, mert ott tetszőleges karakter megengedett. A nyelv case-sensitive, azaz számít a kis és nagybetűk közötti különbség.

Kulcsszavak

A nyelv kulcsszavai a következők: int, main, unsigned, bool, true, false, if, else, while, cout, cin

Azonosítók

A változók nevei betűkből, számjegyekből és _ jelből állhatnak, de nem kezdődhetnek számjeggyel, és nem ütközhetnek egyik kulcsszóval sem.

Típusok

 • unsigned: négy bájtos, előjel nélküli egészként kell megvalósítani; konstansai számjegyekből állnak és nincs előttük előjel
 • bool: egy bájton kell ábrázolni; értékei: false, true

Megjegyzések

A // karakterektől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges pontján előfordulhatnak, a fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.

A program felépítése

A program szignatúrából, deklarációs részből és törzsből áll. A szignatúra tartalma: int main(). A szignatúrát a deklarációs rész követi, amely lehet üres is. A törzs legalább egy utasítást tartalmaz.

Változódeklarációk

Minden változót típus név ; alakban kell deklarálni, több azonos típusú változó esetén mindegyiket külön-külön.

Kifejezések
 • unsigned típusú kifejezések: számkonstansok, unsigned típusú változók és az ezekből a + (összedás), - (kivonás), * (szorzás), / (egészosztás), % (maradékképzés) infix operátorokkal és zárójelekkel felépített kifejezések.
 • bool típusú kifejezések: true és false, bool típusú változók, és két unsigned típusú kifejezésből az == (egyenlőség), < (kisebb), > (nagyobb) infix operátorral, valamint az ezekből && (konjunkció), || (diszjunkció), == (egyenlőség) infix és a ! (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel felépített kifejezések.
 • Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:
  • && ||
  • ==
  • < >
  • + -
  • / %
Utasítások
 • Értékadás: az = operátorral. Baloldalán egy változó, jobboldalán egy - a változóéval megegyező típusú - kifejezés állhat.
 • Olvasás: A cin » változó; utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a konzolról. (Megvalósítása: meg kell hívni a be_egesz (vagy a be_logikai) eljárást, amit a 4. beadandó leírásához mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)
 • Írás: A cout « kifejezés; utasítás a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása: meg kell hívni a ki_egesz (vagy a ki_logikai) eljárást, amit a 4. beadandó leírásához mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
 • Ciklus: while ( feltétel ) { utasítások } A feltétel logikai kifejezés, a ciklusmag legalább egy utasítást tartalmaz. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.
 • Elágazás: if( feltétel ) { utasítások } vagy if( feltétel ) { utasítások } else { utasítások } A feltétel logikai kifejezés, az ágak legalább egy utasítást tartalmaznak. Az elágazások a megszokott módon működnek.
fordprog/cpp2016.txt · Last modified: 2016/09/30 08:01 by deva