User Tools

Site Tools


fordprog:plang2019

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

fordprog:plang2019 [2019/09/17 21:58]
deva created
fordprog:plang2019 [2019/09/18 13:43]
deva
Line 56: Line 56:
 === Azonosítók === === Azonosítók ===
  
-A változók nevei, illetve a program neve kis- és nagybetűkből és számjegyekből állhatnak, de nem kezdődhetnek számjeggyel,​ és nem ütközhetnek egyik kulcsszóval sem.+A változók nevei, illetve a program neve kis- és nagybetűkből, _ jelből és számjegyekből állhatnak, de nem kezdődhetnek számjeggyel,​ és nem ütközhetnek egyik kulcsszóval sem.
  
 === Típusok === === Típusok ===
Line 77: Line 77:
 == Kifejezések == == Kifejezések ==
  
-  * ''​EGESZ''​ típusú kifejezések:​ számkonstansok,​ ''​EGESZ''​ típusú változók és az ezekből a + (összedás),​ - (kivonás), * (szorzás), / (egészosztás),​ % (maradékképzés) infix operátorokkal és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.  +  * ''​EGESZ''​ típusú kifejezések:​ számkonstansok,​ ''​EGESZ''​ típusú változók és az ezekből a ''​+'' ​(összedás), ​''​-'' ​(kivonás), ​''​*'' ​(szorzás), ​''​/'' ​(egészosztás), ​''​%'' ​(maradékképzés) infix operátorokkal és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.  
-  * ''​LOGIKAI''​ típusú kifejezések:​ az ''​IGAZ''​ és ''​HAMIS''​ literálok, ''​LOGIKAI''​ típusú változók, két ''​EGESZ''​ típusú kifejezésből az = (egyenlőség),​ < (kisebb), > (nagyobb) infix operátorokkal előállított,​ valamint az ezekből ''​ES''​ (konjunkció),​ ''​VAGY''​ (diszjunkció),​ = (egyenlőség) infix és a ''​NEM''​ (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.+  * ''​LOGIKAI''​ típusú kifejezések:​ az ''​IGAZ''​ és ''​HAMIS''​ literálok, ''​LOGIKAI''​ típusú változók, két ''​EGESZ''​ típusú kifejezésből az ''​='' ​(egyenlőség), ​''​<'' ​(kisebb), ​''​>'' ​(nagyobb), ''<''''​=''​ (kisebbegyenlő),​ ''>​=''​ (nagyobbegyenlő) infix operátorokkal előállított,​ valamint az ezekből ''​ES''​ (konjunkció),​ ''​VAGY''​ (diszjunkció), ​''​='' ​(egyenlőség) infix és a ''​NEM''​ (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.
   * Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:​   * Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:​
     * ''​VAGY''​     * ''​VAGY''​
     * ''​ES''​     * ''​ES''​
     * ''​=''​     * ''​=''​
-    * ''<''​ ''>''​+    * ''<''​ ''>​''​ ''<''''​=''​ ''>​=''​
     * ''​+''​ ''​-''​     * ''​+''​ ''​-''​
     * ''​*''​ ''/''​ ''​%'' ​     * ''​*''​ ''/''​ ''​%'' ​
fordprog/plang2019.txt · Last modified: 2019/09/18 13:43 by deva