User Tools

Site Tools


fordprog:plang2019

This is an old revision of the document!Warning: Declaration of syntax_plugin_gallery::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /afs/elte.hu/user/d/deva/web/pubwiki/lib/plugins/gallery/syntax.php on line 17

Warning: Declaration of syntax_plugin_gallery::render($mode, &$R, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /afs/elte.hu/user/d/deva/web/pubwiki/lib/plugins/gallery/syntax.php on line 17

Warning: Declaration of syntax_plugin_cellbg::handle($match, $state, $pos, &$handler) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::handle($match, $state, $pos, Doku_Handler $handler) in /afs/elte.hu/user/d/deva/web/pubwiki/lib/plugins/cellbg/syntax.php on line 0

Warning: Declaration of syntax_plugin_cellbg::render($mode, &$renderer, $data) should be compatible with DokuWiki_Syntax_Plugin::render($format, Doku_Renderer $renderer, $data) in /afs/elte.hu/user/d/deva/web/pubwiki/lib/plugins/cellbg/syntax.php on line 0

A beadandóhoz használandó programozási nyelv leírása (Plang, 2019 ősz)

A félév során az alábbi programozási nyelvhez kell fordítóprogramot írni flex és bisonc++ segítségével.

A nyelv egy oktatási célokra készített, egyszerű, imperatív programozási nyelv.

Az alábbi példaprogram a bemeneten kapott nemnegatív egész szám legkisebb valódi osztóját számolja ki.

Tesztfájlok letölthetőek!

# A legkisebb valodi oszto meghatarozasa.
PROGRAM oszto
VALTOZOK:
 EGESZ a
 EGESZ i
 EGESZ oszto
 LOGIKAI vanoszto
UTASITASOK:
 BE: a
 vanoszto := HAMIS
 i := 2
 CIKLUS AMIG NEM vanoszto ES i < a
  HA a % i = 0 AKKOR
   vanoszto := IGAZ
   oszto := i
  HA_VEGE
  i := i+1
 CIKLUS_VEGE
 HA vanoszto AKKOR
  KI: vanoszto
  KI: oszto
 KULONBEN
  KI: vanoszto
 HA_VEGE
PROGRAM_VEGE

A nyelv definíciója

Karakterek

A forrásfájlok a következő ASCII karaktereket tartalmazhatják:

 • az angol abc kis és nagybetűi
 • számjegyek (0-9)
 • ():+-*/%<>=_#
 • szóköz, tab, sorvége
 • megjegyzések belsejében pedig tetszőleges karakterek állhatnak

Minden más karakter esetén hibajelzést kell adnia a fordítónak. A nyelv case-sensitive, azaz számít a kis és nagybetűk közötti különbség.

Kulcsszavak

A nyelv kulcsszavai a következők: PROGRAM, PROGRAM_VEGE, VALTOZOK:, UTASITASOK:, EGESZ, LOGIKAI, IGAZ, HAMIS, ES, VAGY, NEM, SKIP, HA, AKKOR, KULONBEN, HA_VEGE, CIKLUS, AMIG, CIKLUS_VEGE, KI:, BE:

Azonosítók

A változók nevei, illetve a program neve kis- és nagybetűkből és számjegyekből állhatnak, de nem kezdődhetnek számjeggyel, és nem ütközhetnek egyik kulcsszóval sem.

Típusok

 • EGESZ: négy bájtos, előjel nélküli egészként kell megvalósítani; konstansai számjegyekből állnak, és nincs előttük előjel
 • LOGIKAI: egy bájton kell ábrázolni, értékei: HAMIS, IGAZ

Megjegyzések

A # karakteretől a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges pontján előfordulhatnak, a fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.

A program felépítése

A PROGRAM kulcsszóval kezdődik (amit egy tetszőleges azonosító, a program neve követ) és a PROGRAM_VEGE kulcsszóval fejeződik be. (Ezek előtt illetve után csak megjegyzések állhatnak.) A változódeklarációk a program elején találhatóak, és a VALTOZOK: szöveg vezeti be őket. A deklarációs rész opcionális, de ha a VALTOZOK: szöveg megjelenik, akkor legalább egy változót deklarálni kell. A deklarációk után a program utasításai következnek, ezt a részt az UTASITASOK: szöveg vezeti be, és legalább egy utasítást tartalmaznia kell.

Változódeklarációk

Minden változót a típusának és nevének megadásával kell deklarálni, több azonos típusú változó esetén mindegyikhez külön ki kell írni a típust.

Kifejezések
 • EGESZ típusú kifejezések: számkonstansok, EGESZ típusú változók és az ezekből a + (összedás), - (kivonás), * (szorzás), / (egészosztás), % (maradékképzés) infix operátorokkal és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.
 • LOGIKAI típusú kifejezések: az IGAZ és HAMIS literálok, LOGIKAI típusú változók, két EGESZ típusú kifejezésből az = (egyenlőség), < (kisebb), > (nagyobb) infix operátorokkal előállított, valamint az ezekből ES (konjunkció), VAGY (diszjunkció), = (egyenlőség) infix és a NEM (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel a szokásos módon felépített kifejezések.
 • Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:
  • VAGY
  • ES
  • =
  • < >
  • + -
  • * / %
Utasítások
 • SKIP utasítás: a változók értékeinek megváltoztatása nélküli továbblépés.
 • Értékadás: az := operátorral. Baloldalán egy változó, jobboldalán egy - a változóéval megegyező típusú - kifejezés állhat.
 • Olvasás: A BE: utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bementeről. (Megvalósítása: meg kell hívni a be eljárást, amit a negyedik beadandó kiírásához mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték EGESZ típus esetén az eax, LOGIKAI típus esetén az al regiszterben lesz.)
 • Írás: A KI: utasítás a megadott kifejezés értékét a standard kimenetre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása: meg kell hívni a ki_egesz (vagy a ki_logikai) eljárást, amit a 4. beadandó leírásához mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
 • Ciklus: CIKLUS AMIG feltétel utasítások CIKLUS_VEGE alakú. A feltétel logikai kifejezés. A ciklus utasításlistája nem lehet üres. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.
 • Elágazás: HA feltétel AKKOR utasítások HA_VEGE vagy HA feltétel AKKOR utasítások KULONBEN utasitasok HA_VEGE alakú. A feltétel logikai kifejezés. Az egyes ágak utasításlistái nem lehetnek üresek. A megszokott módon működik.
fordprog/plang2019.1568750287.txt.gz · Last modified: 2019/09/17 21:58 by deva