User Tools

Site Tools


fordprog:reklesztutorial

Rekurzív leszállás feladatsor

 1. Tesztfájlok a feladathoz letölthetők.
 2. Készíts Flex segítségével lexikális elemzőt a következő tokenekkel:
  • változónév (v): angol ábécé kisbetűinek nem üres sorozata
  • számliterál (s): decimális számjegyek nem üres sorozata
  • end kulcsszó (e)
  • if kulcsszó (i)
  • then kulcsszó (t)
  • értékadó operátor (o): :=
 3. A main függvényt helyezd külön C++ forrásfájlba!
 4. A reguláris kifejezések utáni C++ kódrészletekben logolás helyett return utasítások álljanak! Minden token kapjon egy pozitív egész számot! (Fontos, hogy a nulla ne szerepeljen!)
 5. A main függvény mellé írd meg a következő nyelvtan szerinti rekurzív leszállásos elemzőt, és módosítsd a main függvényt úgy, hogy szintaktikus elemzést végezzen! A lexikális elemzőt a rekurzív leszállásos elemző elfogad/accept függvényében kell meghívni. A szöveg végét 0 visszaadott eredmény jelzi.
S -> E S | I S | e
E -> v o K
K -> v | s
I -> i K t S
fordprog/reklesztutorial.txt · Last modified: 2017/03/08 12:14 by deva