User Tools

Site Tools


fordprog:vizsga

Fordítóprogramok vizsgák

A vizsgára összesen 3 óra áll rendelkezésre. Az írásbeli részre mindenki annyi időt fordít, amennyire szüksége van. (Javasolt idő: 30 perc.) Az írásbeli feladat megoldásának leadása után azonnal elkezdhető a programozási feladat.

 1. Írásbeli feladat:
  • 10 kérdésre kell választ adni a tárgy előadásán bemutatott fóliasorok alapján. Mindegyik kérdésre rövid, néhány mondatos választ kell adni, vagy megfelelően feliratozott ábrát rajzolni.
  • Ehhez a feladathoz semmilyen segédanyag nem használható, kizárólag üres papír és toll lehet a vizsgázónál.
  • Az írásbelire kapott részjegy:
   • 0-4 pont: 1-es
   • 5 pont: 2-es
   • 6 pont: 3-as
   • 7 pont: 4-es
   • 8-10 pont: 5-ös
  • Letölthető minta-kérdéssorok: 1, 2
 2. Programozási feladat:
  • A félév közben készített beadandó programot kell megadott módon továbbfejleszteni. (Pl.: új vezérlési szerkezet, új utasítás, új kifejezés, új típus stb.)
  • Saját beadandók és a mintamegoldások is használhatók a feladat megoldásához.
  • Ehhez a feladathoz tetszőleges írott vagy nyomtatott segédanyag, és a tárgy weboldaláról hivatkozott elektronikus anyagok (szoftverdokumentációk, példaprogramok stb.) is használhatók.
  • A feladatra készített megoldást valamelyik vizsgáztatónak be kell mutatni, és el kell tudni magyarázni!
  • A programozási feladatra kapott részjegy:
   • lexikális elemző helyes kiegészítése: 2-es
   • szintaktikus elemző helyes kiegészítése: 3-as
   • szemantikus elemző helyes kiegészítése: 4-es
   • kódgenerátor helyes kiegészítése: 5-ös

Ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a vizsga is elégtelen. Különben a vizsgajegy a két részjegy átlaga. Ha ez törtjegy, akkor a vizsgáztató néhány szóbeli kérdést tesz fel, és ezek alapján dönt a kerekítésről.

fordprog/vizsga.txt · Last modified: 2018/06/01 08:46 by deva