User Tools

Site Tools


fordprog:while2017

A beadandóhoz használandó programozási nyelv leírása (While, 2017 tavasz)

A félév során az alábbi programozási nyelvhez kell fordítóprogramot írni flex és bisonc++ segítségével.

A nyelv az oktatási célokra gyakran felhasznált While nyelv egy változata.

Az alábbi példaprogram a bemeneten kapott nemnegatív egész szám legkisebb valódi osztóját számolja ki.

Tesztfájlok letölthetőek!

program oszto
 natural a;
 natural i;
 natural oszto;
 boolean vanoszto;
begin
 read( a );
 vanoszto := false;
 i := 2;
 while not vanoszto and i < a do
  if a mod i = 0 then
   vanoszto := true;
   oszto := i;
  endif
  i := i+1;
 done
 if vanoszto then
  write( vanoszto );
  write( oszto );
 else
  write( vanoszto );
 endif
end

A nyelv definíciója

Karakterek

A forrásfájlok a következő ASCII karaktereket tartalmazhatják:

 • az angol abc kis és nagybetűi
 • számjegyek (0-9)
 • ():+-*<>=_;.#
 • szóköz, tab, sorvége
 • megjegyzések belsejében pedig tetszőleges karakterek állhatnak

Minden más karakter esetén hibajelzést kell adnia a fordítónak, kivéve megjegyzések belsejében, mert ott tetszőleges karakter megengedett. A nyelv case-sensitive, azaz számít a kis és nagybetűk közötti különbség.

Kulcsszavak

A nyelv kulcsszavai a következők: program, begin, end, natural, boolean, true, false, div, mod, and, or, not, skip, if, then, else, endif, while, for, in, do, done, read, write

Azonosítók

A változók nevei betűkből, számjegyekből és _ jelből állhatnak, de nem kezdődhetnek számjeggyel, és nem ütközhetnek egyik kulcsszóval sem.

Típusok

 • natural: négy bájtos, előjel nélküli egészként kell megvalósítani; konstansai számjegyekből állnak és nincs előttük előjel
 • boolean: egy bájton kell ábrázolni; értékei: false, true

Megjegyzések

A # karaktertől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges pontján előfordulhatnak, a fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.

A program felépítése

A program szignatúrából, deklarációs részből, törzsből és befejezésből áll. A szignatúra tartalma: program név, ahol a név tetszőleges azonosító. A szignatúrát a deklarációs rész követi, majd begin kulcsszó vezeti be a törzset. A deklarációs rész lehet üres is. A törzs legalább egy utasítást tartalmaz. A befejezést az end kulcsszó jelzi.

Változódeklarációk

Minden változót típus név ; alakban kell deklarálni, több azonos típusú változó esetén mindegyiket külön-külön.

Kifejezések
 • natural típusú kifejezések: számkonstansok, natural típusú változók és az ezekből a + (összedás), - (kivonás), * (szorzás), div (egészosztás), mod (maradékképzés) infix operátorokkal és zárójelekkel felépített kifejezések.
 • boolean típusú kifejezések: true és false, boolean típusú változók, és két natural típusú kifejezésből az = (egyenlőség), < (kisebb), > (nagyobb) infix operátorral, valamint a boolean típusú kifejezésekből az and (konjunkció), or (diszjunkció), = (egyenlőség) infix és a not (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel felépített kifejezések.
 • Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:
  • and or
  • =
  • < >
  • + -
  • * div mod
Utasítások
 • skip utasítás: a változók értékeinek megváltoztatása nélküli továbblépés.
 • Értékadás: az := operátorral. Baloldalán egy változó, jobboldalán egy - a változóéval megegyező típusú - kifejezés állhat.
 • Olvasás: A read( változó ); utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a konzolról. (Megvalósítása: meg kell hívni a be_egesz (vagy a be_logikai) eljárást, amit a 4. beadandó leírásához mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték natural típus esetén az eax, logikai típus esetén az al regiszterben lesz.)
 • Írás: A write( kifejezés ); utasítás a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása: meg kell hívni a ki_egesz (vagy a ki_logikai) eljárást, amit a 4. beadandó leírásához mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
 • While ciklus: while feltétel do utasítások done A feltétel logikai kifejezés, a ciklusmag legalább egy utasítást tartalmaz. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.
 • For ciklus: for változó in kifejezés .. kifejezés do utasítások done A változónak a deklarációs részben deklarált, natural típusú változónak kell lennie, az intervallum határait jelző kifejezések szintén natural típusúak. Az intervallum határai a ciklus első iterációja előtt kiértékelésre kerülnek, és az értékük akkor sem változik meg, ha a kifejezésekben szereplő változók módosulnak. A ciklus változója az első iteráció előtt megkapja az intervallum alsó határának értékét, minden iteráció végén eggyel nő, az utolsó iterációban a felső határral egyezik meg. Ha az alsó határ nagyobb a felsőnél, a ciklus egyszer sem fut le.
 • Elágazás: if feltétel then utasítások endif vagy if feltétel then utasítások else utasítások endif A feltétel logikai kifejezés, az ágak legalább egy utasítást tartalmaznak. Az elágazások a megszokott módon működnek.
fordprog/while2017.txt · Last modified: 2017/03/08 17:38 by deva