User Tools

Site Tools


fporak

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fporak [2015/10/01 20:24]
deva created
fporak [2017/03/08 11:57] (current)
deva
Line 4: Line 4:
  
 ^ Előadás ^ Gyakorlat ^ ^ Előadás ^ Gyakorlat ^
-| bevezetés, lexikális elemzés | lexikális elemzés | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​01-bevezetes-handout.pdf|bevezetés]][[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​02-lexikalis-handout.pdf|lexikális elemzés ​]]| lexikális elemzés | 
-| szintaktikus elemzés | lexikális elemzés, flex példák, véges determinisztikus automata implementációja | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​03-szintaktikus-handout.pdf|szintaktikus elemzés]] | lexikális elemzés, ​[[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​flex-peldak.zip|flex példák]][[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​operatorok.cc|véges determinisztikus automata implementációja]] 
-| LL elemzések | egyszerű és epszilonmentes LL(1) | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​04-LL-handout.pdf|LL elemzések]] | egyszerű és epszilonmentes LL(1) | 
-| LR(0) elemzés | általános LL(1), rekurzív leszállás,​ rekurzív leszállás példa | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​05-LR0-handout.pdf|LR(0) elemzés]] | általános LL(1), rekurzív leszállás, ​[[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​rekurziv-leszallas.zip|rekurzív leszállás példa]] [[fordprog:​reklesztutorial|Rekurzív leszállás feladat]]
-| SLR(1) és LR(1) elemzés | bisonc++ feladatok | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​06-SLR-LR-handout.pdf|SLR(1) és LR(1) elemzés]] | [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​bisonc++.zip|bisonc++ feladatok]] 
-| LALR(1) elemzés | LR(0) elemzés | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​07-LALR-handout.pdf|LALR(1) elemzés]] | LR(0) elemzés | 
-| Az if-then-else probléma, Szimbólumtábla | SLR(1) elemzés, LR(1) elemzés | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​08-if-handout.pdf|Az if-then-else probléma]][[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​09-szimbolumtabla-handout.pdf|Szimbólumtábla]] | SLR(1) elemzés, LR(1) elemzés, [[fordprog:​LR1pelda| LR(1) példa]] ​
-| Szemantikus elemzés feladatai, Attribútum fordítási grammatikák | Géptermi gyakorlat: szemantikus elemzés | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​10-szemantikus-handout.pdf|Szemantikus elemzés feladatai]][[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​11-ATG-handout.pdf|Attribútum fordítási grammatikák]] | Géptermi gyakorlat: ​[[http://​deva.web.elte.hu/​szemantikus.hu.html|szemantikus elemzés]] 
-| Assembly bevezető | LALR(1) elemzés | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​13-asm-bev-handout.pdf|Assembly bevezető]] | LALR(1) elemzés | 
-| Kódgenerálás I. (kifejezések,​ vezérlési szerkezetek) | Assembly: első feladatsor | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​14-kodgen-handout.pdf|Kódgenerálás I. (kifejezések,​ vezérlési szerkezetek)]] | Assembly: ​[[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​asm.zip|első feladatsor]] 
-| Kódgenerálás II. (alprogramok,​ memóriakezelés) | Assembly: második feladatsor | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​15-kodgen-handout.pdf|Kódgenerálás II. (alprogramok,​ memóriakezelés)]] | Assembly: ​[[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​asm-arrays.zip|második feladatsor]] 
-| Kódoptimalizálás | Gyakorlatok kódgeneráláshoz:​ példa szabályrendszer letölthető | +| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​16-kodopt-handout.pdf|Kódoptimalizálás]] | Gyakorlatok kódgeneráláshoz: ​[[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​rules.pdf|példa szabályrendszer letölthető]] 
-| Funkcionális programok fordítása | Assembly, kódgenerálás |+| [[http://​deva.web.elte.hu/​fordprog/​17-funkcionalis-handout.pdf|Funkcionális programok fordítása]] | Assembly, kódgenerálás |
fporak.1443723871.txt.gz · Last modified: 2015/10/01 20:24 by deva