User Tools

Site Tools


fordprog

Fordítóprogramok

Figyelem! Az óraütközéseket ezen az űrlapon kérem jelezni!

Tananyag: Az órák anyagai és letölthető diasorozatok itt érhetők el.

Feladatgyűjtemény: letölthető

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fordítóprogramokkal kapcsolatos alapfogalmakat és megszerezzék a fordítóprogramok írásához szükséges gyakorlati ismereteket. A félév során egy egyszerű programozási nyelv fordítóprogramját kell elkészíteni. Az előadás a szükséges algoritmusokat és módszereket mutatja be, a gyakorlat pedig segítséget ad a szoftverkörnyezet és az előadás anyagának készségszintű elsajátításához.

Követelmények

Nappali tagozat

A gyakorlati jegy megszerzéséhez a gyakorlatvezető által kihirdetendő papíros zárthelyiket kell megírni és legalább két beadandó feladatra helyes megoldást kell leadni. A félév végi pótzárthelyin azok pótolhatják a hiányzó vagy sikertelen zárthelyi dolgozatokat, akik a beadandókkal kapcsolatos követelményt teljesítették. A gyakorlati jegy a beadandók minőségétől is függhet. A tárgyból vizsgázni legalább elégséges gyakorlati jeggyel lehet.

Esti tagozat

A szorgalmi időszakban legalább két beadandó feladatra kell helyes megoldást beküldeni, ez a vizsgára jelentkezés előfeltétele. Mentesülnek ez alól azok a hallgatók, akik korábbi félévben teljesítették a beadandókra vonatkozó követelményt. Nekik is ajánlott azonban az adott félévben kiírt beadandók elkészítése (vagy a mintamegoldások alapos tanulmányozása) a vizsgára készülés részeként.

Vizsga (nappali és esti tagozat)

A vizsga két részből áll: néhány, a tárgy lényegét érintő kérdésre kell írásban válaszolni, ezután a félév során elkészített fordítóprogramot kell megadott módon továbbfejleszteni gépteremben.

Részletesebben a vizsgáról itt lehet olvasni.

Beadandó feladatok

 • A megvalósítandó programozási nyelv leírása itt elérhető.
 • Feladatok:
   • első értékelhető megoldás határideje: 2018. március 5. (hétfő) éjfél
   • javítások határideje: 2018. március 9. (péntek) éjfél
   • mintamegoldás letölthető
   • első értékelhető megoldás határideje: 2018. március 26. (hétfő) éjfél
   • javítások határideje: 2018. április 6. (péntek) éjfél
   • mintamegoldás letölthető
   • első értékelhető megoldás határideje: 2018. április 23. (hétfő) éjfél
   • javítások határideje: 2018. április 30. (hétfő) éjfél
   • mintamegoldás letölthető
   • első értékelhető megoldás határideje: 2018. május 21. (hétfő) éjfél
   • javítások határideje: 2018. május 28. (hétfő) éjfél

Szoftverkörnyezet

Megfelelő verziószámú flex és bisonc++ programok érhetőek el a pandora.inf.elte.hu szerveren. Otthoni gépekre számos linux disztribúció alatt csomagból is telepíthetőek, de ügyelni kell rá, hogy a bisonc++ verziószáma azonos legyen a pandora szerveren lévővel.

fordprog.txt · Last modified: 2018/05/05 17:12 by deva