User Tools

Site Tools


mscfordprog

MSc Fordítóprogramok

Tananyag
Vizsgatematika
 • Hagyományos fordítóprogramok
  • Fordítási és futási idő, fordítás lépései, forrás- és tárgykód
  • Lexikális- és szintaktikuselemző-generátorok, környezetfüggetlen nyelvtan és akciókódok
  • Szintaxisfa, szimbólumtábla, szemantikus értékek
  • Assembly, kódgenerálási szabályok
 • Interpretálás
  • Értéktábla vs. szimbólumtábla
  • Interpretálás és szintaxisfa kapcsolata
  • Nyelvi konstrukciók végrahajtási szabályai
  • Bájtkód és virtuális gép fogalma
  • JIT
   • Célja, előnyei, hátrányai
   • Profilozás fogalma, célja a JIT technológiában
   • Hot spot fogalma
 • Kódoptimalizálás
  • Kódoptimalizáció fajtái és céljai
  • Lokális optimlizáció
   • Alapblokk fogalma
   • Azonos kifejezések többszöri kiszámításának elkerülése
    • Gráfépítés alapblokk utasításaiból, címkézés, memóriába írás hatása
    • Gráf leképezése optimalizált kóddá
   • Ablakoptimalizálás
  • Globális optimalizáció
   • Regiszterallokáció
    • Virtuális regiszterek fogalma és ezeket használó kódgenerálási szabályok
    • Regiszterallokáció feladata
    • Ekvivalens gráfszínezési feladat, a feladat bonyolultsága, interferenciagráf
    • Gráfszínezés megoldása, heurisztikák
    • Kromatikus szám és fizikai regiszterszám, memóriában tárolás regiszter helyett
   • Vezérlésfolyam gráf fogalma
   • Cikluskifejtés, erős redukció, elágazásokkal kapcsolatos transzformációk
   • LLVM
    • SSA fogalma, Phi függvény
    • LLVM frontend, backend, transzformációk, Pass manager
    • szerializált formátumok
    • LLVM API, iterátorok, visitor pattern
 • Nyelv-implementációs keretrendszerek
  • DSL, belső és külső DSL fogalma
  • Elvárt IDE szolgáltatások
  • Eclipse technológiák
   • Xtext, Xbase, EMF/Ecore, Xtend lényege és összefüggései
   • Xtext nyelvtan és kiterjesztései, automatizált szintaxisfa-építés
 • Szemétgyűjtés
  • Célja, előnyei és hátrányai
  • Hivatkozásszámlálás módszere és korlátai
  • Jelölő-kisöprő algoritmus, memőriatöredezettség
  • Másoló szemétgyűjtés, szükséges memőriatöbblet
  • Generációs szemétgyűjtés
  • Java által használt megoldások
 • Nyelvbeágyazás
  • Sekély és mély beágyazás; interpretálás és fordítás lehetőségei
  • Haskell technológiák
   • Monádok, GADT, Num osztály szerepe a nyelvbeágyazásban
 • Funkcionális nyelvek végrehajtása
  • Redex, normálforma, legbelső és legkülső redex
  • Lusta kiértékelés, összefüggés a nyelv szemantikájával
  • Term- és gráfátírás
  • Részkifejezések megosztása és tisztaság
mscfordprog.txt · Last modified: 2019/05/29 09:54 by deva