User Tools

Site Tools


fordprog:abap2018

This is an old revision of the document!


A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

===== A beadandóhoz használandó programozási nyelv leírása (Abap, 2018 tavasz) ===== A félév során az alábbi programozási nyelvhez kell fordítóprogramot írni //flex// és //bisonc++// segítségével. A nyelv az [[http://en.wikipedia.org/wiki/ABAP|ABAP]] egyszerűsített változata. Az alábbi példaprogram a bemenetről logikai értékeket és egészeket olvas felváltva. Az egészek közül a 10 és 100 közöttieket összeadja, amíg először hamis értéket nem kap a bemeneten. Az összeget kiírja a kimenetre. Tesztfájlok [[http://deva.web.elte.hu/fordprog/abap2018-tesztfajlok.zip|letölthetőek]]! <code> * Osszegzes PROGRAM osszeg. DATA: i TYPE I, s TYPE I, more TYPE B. MOVE 0 TO s. READ TO more. WHILE more. READ TO i. IF i> 10 AND i < 100. ADD i TO s. ENDIF. READ TO more. ENDWHILE. WRITE s. </code> ==== A nyelv definíciója ==== === Karakterek === A forrásfájlok a következő ASCII karaktereket tartalmazhatják: * az angol abc kis és nagybetűi * számjegyek (0-9) * ''():<>=,.'' * szóköz, tab, sorvége Minden más karakter esetén hibajelzést kell adnia a fordítónak, kivéve megjegyzések belsejében, mert ott tetszőleges karakter megengedett. Az ABAP-pal ellentétben ebben a nyelvben számítanak a kis és nagybetűk. === Azonosítók === A változók nevei, illetve a program neve az angol ábécé kisbetűiből, nagybetűiből és számjegyekbőlállhatnak, és betűvel kell kezdődniük. === Típusok === * ''I'': négy bájtos, előjel nélküli egészként kell megvalósítani; literáljai számjegyekből állnak és nincs előttük előjel * ''B'': egy bájton kell ábrázolni, literáljai a ''FALSE'' és a ''TRUE'' === Megjegyzések === A sor elején álló ''*'' karakterektől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges pontján előfordulhatnak, a fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják. === A program felépítése === A program szignatúrából, deklarációs részből és törzsből. A szignatúra tartalma: ''PROGRAM'' név ''.'', ahol a név tetszőleges azonosító. A deklarációs részt ''DATA:'' vezeti be. A deklarációs rész nem kötelező, de ha van, akkor legalább egy változódeklarációt tartalamaz. A törzs utasításokat tartalamaz, de lehet üres is. == Változódeklarációk == Minden változót név ''TYPE'' típus alakban, egy vesszőkkel elválasztott listában kell deklarálni, minden változóhoz külön feltüntetve a típusát == Kifejezések == * ''I'' típusú kifejezések: számliterálok, ''I'' típusú változók. * ''B'' típusú kifejezések: ''TRUE'' és ''FALSE'', ''B'' típusú változók, két ''I'' típusú kifejezésből az ''='' (egyenlőség), ''<'' (kisebb), ''>'' (nagyobb) infix operátorral, valamint az ezekből ''AND'' (konjunkció), ''OR'' (diszjunkció) infix és a ''NOT'' (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel felépített kifejezések. * Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő: * ''OR'' * ''AND'' * ''='' * ''<'' ''>'' == Utasítások == * Értékadás: ''MOVE'' kifejezés ''TO'' változó ''.'' alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet. * Olvasás: A ''READ TO'' változó ''.'' utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása: meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.) * Írás: A ''WRITE'' utasítás ''.'' a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása: meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.) * Aritmetika: * ''ADD'' kifejezés ''TO'' változó ''.'' * ''SUBTRACT'' kifejezés ''FROM'' változó ''.'' * ''MULTIPLY'' változó ''BY'' kifejezés ''.'' * ''DIVIDE'' változó ''BY'' kifejezés ''.'' * ''MOD'' változó ''BY'' kifejezés ''TO'' változó ''.'' * Ciklus: ''WHILE'' feltétel ''.'' utasítások ''ENDWHILE'' ''.'' * A feltétel logikai kifejezés, és a ciklus belsejében legalább egy utasításnak kell lennie. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik. * Elágazás: * ''IF'' feltétel ''.'' utasítások ''ENDIF'' ''.'' * ''IF'' feltétel ''.'' utasítások ''ELSE'' ''.'' utasitasok ''ENDIF'' ''.'' * ''IF'' feltétel ''.'' utasítások ''ELSEIF'' ''.'' utasitasok ... ''ENDIF'' ''.'' * A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. Az ''IF'' ágból pontosan egy van, ami az első ág. ''ELSEIF'' ágból akárhány lehet. Az ''ELSE'' ág nem kötelező, legfeljebb egy lehet belőle, és ha van, akkor az az utolsó ág. A megszokott módon működik.

fordprog/abap2018.1519054692.txt.gz · Last modified: 2018/02/19 16:38 by deva