User Tools

Site Tools


fordprog:abap2015

A beadandóhoz használandó programozási nyelv leírása (Abap, 2015 ősz)

A félév során az alábbi programozási nyelvhez kell fordítóprogramot írni flex és bisonc++ segítségével.

A nyelv az ABAP egyszerűsített változata.

Az alábbi példaprogram a bemenetről logikai értékeket és egészeket olvas felváltva. Az egészek közül a 10 és 100 közöttieket összeadja, amíg először hamis értéket nem kap a bemeneten. Az összeget kiírja a kimenetre.

Tesztfájlok letölthetőek!

* Osszegzes
PROGRAM osszeg.
DATA:
 i TYPE I,
 s TYPE I,
 more TYPE B.
MOVE 0 TO s.
READ TO more.
WHILE more.
 READ TO i.
 IF i> 10 AND i < 100.
  ADD i TO s.
 ENDIF.
 READ TO more.
ENDWHILE.
WRITE s.

A nyelv definíciója

Karakterek

A forrásfájlok a következő ASCII karaktereket tartalmazhatják:

 • az angol abc kis és nagybetűi
 • számjegyek (0-9)
 • ():<>=_,.
 • szóköz, tab, sorvége

Minden más karakter esetén hibajelzést kell adnia a fordítónak, kivéve megjegyzések belsejében, mert ott tetszőleges karakter megengedett. Az ABAP-pal ellentétben ebben a nyelvben számítanak a kis és nagybetűk.

Azonosítók

A változók nevei, illetve a program neve az angol ábécé kisbetűiből, számjegyekből és _ jelből állhatnak, és betűvel kell kezdődniük.

Típusok

 • I: négy bájtos, előjel nélküli egészként kell megvalósítani; literáljai számjegyekből állnak és nincs előttük előjel
 • B: egy bájton kell ábrázolni, literáljai a FALSE és a TRUE

Megjegyzések

A sor elején álló * karakterektől kezdve a sor végéig. Megjegyzések a program tetszőleges pontján előfordulhatnak, a fordítást és a keletkező programkódot nem befolyásolják.

A program felépítése

A program szignatúrából, deklarációs részből és törzsből. A szignatúra tartalma: PROGRAM név ., ahol a név tetszőleges azonosító. A deklarációs részt DATA: vezeti be. A deklarációs rész nem kötelező, de ha van, akkor legalább egy változódeklarációt tartalamaz. A törzs utasításokat tartalamaz, de lehet üres is.

Változódeklarációk

Minden változót név TYPE típus alakban, egy vesszőkkel elválasztott listában kell deklarálni, minden változóhoz külön feltüntetve a típusát

Kifejezések
 • I típusú kifejezések: számliterálok, I típusú változók.
 • B típusú kifejezések: TRUE és FALSE, B típusú változók, két I típusú kifejezésből az = (egyenlőség), < (kisebb), > (nagyobb) infix operátorral, valamint az ezekből AND (konjunkció), OR (diszjunkció) infix és a NOT (negáció) prefix operátorral és zárójelekkel felépített kifejezések.
 • Az infix operátorok mind balasszociatívak és a precedenciájuk növevő sorrendben a következő:
  • OR
  • AND
  • =
  • < >
Utasítások
 • Értékadás: MOVE kifejezés TO változó . alakú. A változó és a kifejezés típusa csak azonos lehet.
 • Olvasás: A READ TO változó . utasítás a megadott változóba olvas be egy megfelelő típusú értéket a standard bemenetről. (Megvalósítása: meg kell hívni a be eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. A beolvasott érték az eax (logikai típus esetén az al) regiszterben lesz.)
 • Írás: A WRITE utasítás . a megadott kifejezés értékét a képernyőre írja (és egy sortöréssel fejezi be). (Megvalósítása: meg kell hívni a ki eljárást, amit a 4. beadandó feladathoz mellékelt C fájl tartalmaz. Paraméterként a kiírandó értéket (mindkét esetben 4 bájtot) kell a verembe tenni.)
 • Aritmetika:
  • ADD kifejezés TO változó .
  • SUBTRACT kifejezés FROM változó .
  • MULTIPLY változó BY kifejezés .
  • DIVIDE változó BY kifejezés .
  • MOD változó BY kifejezés TO változó .
 • Ciklus: WHILE feltétel . utasítások ENDWHILE .
  • A feltétel logikai kifejezés, és a ciklus belsejében legalább egy utasításnak kell lennie. A megszokott módon, elöltesztelős ciklusként működik.
 • Elágazás:
  • IF feltétel . utasítások ENDIF .
  • IF feltétel . utasítások ELSE . utasitasok ENDIF .
  • A feltétel logikai kifejezés, és az egyes ágakban legalább egy-egy utasítás van. A megszokott módon működik.
fordprog/abap2015.txt · Last modified: 2016/02/17 09:52 by deva